Подменят контейнерите за разделно събиране на отпадъци в Пловдив

До края на месец юни 2015 г. се очаква да приключи подмяната на зелените съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки тип „Ракла” с тип „Иглу” в район „Северен”в Пловдив.

На следващ етап ще бъдат заменени и зелените контейнери в район „Източен”, а след това и жълтите в двата района. Очаква се този процес да стартира и в район „Централен” и район „Тракия”.

Преминаването от контейнери тип „Ракла” към контейнери тип „Иглу” стартира през декември 2014 г. и до края на месец февруари 2015 г. бяха подменени всички контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки в район „Южен” и район „Западен”.

С подмяната на цветните съдове ще се подобри изградената инфраструктура за разделно събиране на отпадъци от опаковки, като се създадат условия за събиране на по-чисти рециклируеми отпадъци, ще се ограничи посегателството върху рециклируемите суровини и ще се намали риска от несъзнателно запалване на цветните контейнери.

Дирекция „Екология и управление на отпадъците” призовава за отговорно гражданско поведение, гарантиращо икономически ефективно рециклиране и оползотворяване на отпадъците.

Нека да опазваме контейнерите на територията на община Пловдив и в случай на констатирано злонамерено запалване или кражба на отпадъци можете да сигнализирате на тел. 6111 – Пловдивски Общински инспекторат или на 032/62-52-73 – РПУ I, 032/62-71-69 –  РПУ II, 032/62-23-87 – РПУ III, 032/62-71-68 – РПУ IV, 032/68-17-37- РПУ V, 032/62-41-95 – РПУ .

Подобни статии

Top