Подписват договора за управление на градския транспорт

Договорът за изграждане, внедряване и поддръжка на системата за управление на градския транспорт по проекта на община Пловдив  „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт“ ще бъде подписан днес в заседателната зала на общината.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г”. Общата му стойност е 19 570 062 лева с включен ДДС. По него ще бъде изградена система за управление на градския транспорт, където се включват: електронното таксуване на пътниците, както и информация на спирките и в автобусите.

Избраният изпълнител на проекта е ИНДРА СИСТЕМАС С.А. [INDRA SISTEMAS, S.A].

Стойността на целия транспортен проект е 44 млн.лв. По него започна и изграждането на 48 км велоалеи, ще бъде изградено управление на светофарите и др.

 

Подобни статии

Top