Под мотото „Вода за мир“ отбелязваме Световния ден на водата

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата, съгласно решение на Общото събрание на ООН от 1993 година.

„Вода за мир“ е темата на международната кампания през 2024 г.

Регионалните поделения на МОСВ на територията на цялата страна провеждат разнообразни инициативи за Световния ден на водата в партньорство с образователните институции и  неправителствените организации в отделните региони.

В Пловдив, при пречиствателната станция в града, ще има различни инициативи за деца, хепънинг, вземане на проби за мониторинг и лекция за пречистването на отпадъчни води. Организират се открит урок с първокласниците от училище „Елин Пелин“, както и  празник на водата в училище „Паисий Хилендарски“. 

В Асеновград, пред децата и учениците от училище „Ангел Кънчев“, ще бъде изнесена тематична лекция-беседа. 

Водата може да създаде мир или да предизвика конфликт. Когато  е оскъдна или замърсена, или когато хората имат неравен или изобщо нямат достъп до водни ресурси, може да възникне напрежение между различни общности и държави.

Повече от 3 милиарда души по света зависят от водоеми, които пресичат национални граници. От 153 страни, които споделят реки, езера и водоносни хоризонти със своите съседи, само 24 страни съобщават, че имат сключени споразумения за сътрудничество за всички споделени води.

Въздействието на изменението на климата нараства и това поражда спешна необходимост държавите да се обединят около защитата и опазването на един от най-ценните ресурси – водата.