Поетът Иван Цанев гостува в Дома на учените

78 млади филолози ще вземат участие в XVII национална научна конференция за студенти и докторанти, организирана от Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Съюза на учените – Пловдив и Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов”. Форумът се провежда ежегодно в града и тази година е под надслов „Словото – традиции и модерност”. Откриването е в 10:00 часа утре, 21 май, в пленарната зала на Дома на учените, на адрес ул. „Митрополит Паисий” № 6. Заседанията по секции започват в 10:30 часа.

Конференцията събира представители на трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор, като присъствието на докторантите е значително, подчертаха организаторите. Освен участниците от ПУ „Паисий Хилендарски” в Пловдив пристигат и филолози от СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, ШУ „Еп. Константин Преславски”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Института по литература към БАН. Свои доклади ще представят и гости от чуждестранни висши училища.

Председател на журито при езиковедите е проф. дфн Диана Иванова, а при литературоведите – проф. дфн Инна Пелева. Почетен гост на научния форум ще бъде известният български лингвист проф. дфн Лилия Крумова. Нейните научни изследвания са в областта на лексикологията, семантиката, лексикографията, словообразуването и лингвокултурологията. Проф. Крумова е бивш ръководител на Секцията за българска лексикология и лексикография в Института за български език, ръководител е и на проекта “Речник на българския език“.

От 17:30 часа утре, във фоайето на Дома на учените, ще се състои и среща-разговор с поета Иван Цанев.

Конференцията ще продължи своята работа и на 22 май, като от 16:30 часа ще бъде представен сборникът „Светлият път на словото“, включващ отличените доклади от XVI конференция през 2014 година, а от 17:00 часа ще бъдат наградени номинираните участници.

Подобни статии

Top