Пожарната предприе мерки за опазване на жътвената реколта

Лятото е в разгара си и високите температури създават риск от възникването на пожари. Жътвата на житните култури вече започна и в тази връзка от регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (РДПБЗН)­ – Пловдив напомнят някои основни правила и изисквания за пожарна безопасност.

Много често причина за пожари по време на жътва са техническа неизправност на земеделската тех­ника и запалване на суха трева и растителни отпадъци в близост до житни масиви. За това от РДПБЗН­ – Пловдив са извършили проверки от началото на кампанията до момента на общо 1 444 земеделски машини, като от тях органите на “Пожарна безопасност и защита на населението” са допуснали до участие в жътвената кампания 1 816 бр., от които 336 са зърнокомбайни. На службите и организациите в областта, имащи отношение към жътвата до момента са връчени 174 писма и 32 писмени разпореждания с предписани мероприятия за недопускане пожари през пожароопасния сезон и спазване изискванията на Наредбата за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

Проведени са 84 срещи с представители на местната изпълнителна власт и са разпространени 411 информационно-разяснителни листовки.

За недопускане възникването на пожари РДПБЗН – Пловдив призовава стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, имащи пряко и косвено отношение към жътвената кампания, към по – висока отговорност при дейности в житните масиви или в близост до тях.

При пожар незабавно позвънете на тел. 112

Подобни статии

Top