Пожарната препоръчва: Не горете сухите треви!

Пловдивската пожарна излезе с препоръки за пожарна безопасност през пролетта към пловдивчани.

С настъпването на пролетта и повишаването на дневните температури започва почистването на дворове, вилни имоти, земеделски земи от горими отпадъци. Сухата растителност се пали, без да се спазват необходимите мерки за пожарна безопасност и пламъците могат да засегнат сгради, земеделски или горски насаждения, или да застрашат човешки живот, пишат от Регионалната дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

Всеки пребиваващ в гора или в близост до залесени площи трябва да спазва мерките за пожарна безопасност, предупреждават огнеборците. Горската покривка от изсъхнали листа и треви е лесно запалима, което допринася за бързото разпространение на горенето. Дори сравнително слаби източници на запалване могат да предизвикат пожар със значителни щети в гората. Въпреки нормативните документи, заповеди и инструкции целящи повишаване на пожарната безопасност през пролетния сезон, всяка година се намират недобросъвестни граждани, които ги пренебрегват и нарушават. Наглед безобидни на вид запалвания са причина за развитие на големи пожари, които изпепеляват вилни и стопански постройки, горски масиви и насаждения. Често това става с цел почистване, но безконтролно и неорганизирано, без да се отчита пожарната обстановка, а последствията понякога са доста трагични. Затова пожарната препоръчва:

• да не допускат запалване на стърнища, слама, суха трева и отпадъци по слоговете, крайпътните ивици и други тревни площи. Разчистването от сухи клони и др. в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!

• Повишено внимание при боравене с открит огън, тъй като една безотговорно хвърлена незагасена цигара или кибритена клечка от пътуващи в автомобил, разсеян пастир или турист, може да стане причина за крупни пожари с тежки последици както за околната среда така и за частната собственост.

• При извършване на контролирано изгаряне на растителни отпадъци в частните дворове, предварително вземете мерки за недопускане разпространението на горенето. Никога не оставяйте огъня без наблюдение, а след работа внимателно го изгасете;

• Не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и изгасяването на огъня при реална опасност от пожар;

• Не палете огън на открито във ветровито време;

Отговорност за осигуряване на пожарна безопасност има всеки гражданин. В случай на пожар, задължително се обадете на тел.112 На нарушителите на противопожарните изисквания ще бъде търсена административно-наказателна отговорност.

Подобни статии

Top