Пожарната с ценни съвети към пловдивските абитуриенти

С настъпването на абитуриентските балове се повишава и рискът от пожари и свързаните с тях инциденти. В обществените сгради с масово събиране на хора, контролът от страна на противопожарните инспектори се извършва няколко пъти в годината, като един от тях е преди настъпването на абитуриентските балове.

При констатиране на нарушения на противопожарните изисквания, незабавно се предприемат съответните административно – наказателни и принудително – административни мерки към управите на обектите с цел недопускане нарушаване на условията, осигуряващи пожарната безопасност.

В тази връзка на територията на Област Пловдив бяха извършени тематични проверки в над 80 обекта – ресторанти, хотели, дискотеки, барове и други, където ще се провеждат тържества и абитуриентски балове.

За констатирани нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност в обектите са връчени 34 писмени разпореждания и 3 броя актове за установяване на административни нарушения.

Когато се намирате в хотел, ресторант, бар, нощен клуб, дискотека или на друго обществено място с масово събиране на хора, обърнете внимание на евакуационните пътища и изходите, евакуационното осветление, пожарогасителите.

1 2

Подобни статии

Top