Последна сесия на Общинския съвет в Асеновград

Последната за този мандат сесия на Общински съвет Асеновград е насрочена за днес. 23 точки включва дневният ред на заседанието.

За последен път в този мандат ще бъде актуализирана Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, ще бъдат разгледани и предложения за начална наемна цена на терени, както и за продажба на недвижими имоти.

Ще бъде разгледана докладна записка от кмета Емил Караиванов за изпълнението на проекта “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014-2020 за гр.Асеновград”, съгласно сключен договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”.

В края на сесията съветниците ще решават дали да отпуснат еднократна помощ в размер на5000 лева за подпомагането на учителката по английски език Любомила Ангелова, която страда от остра миелоидна левкемия.

Подобни статии

Top