Последна сесия на Общински съвет Асеновград

sesia asgr

Последната за този мандат сесия на Общинския съвет в Асеновград ще се проведе днес. В дневния ред са предвидени 15 точки, като 14 от тях са за промени в Подробните устройствени планове на различни населени места в общината.

15-та точка е свързана с отпускане на еднократна финансова помощ на Ердинч Вели Шакир за дъщеря му Айча Ердинч Шакир.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top