По-високи цени на тока от 1 юли иска EVN

Повишение на цената на тока за битови клиенти за дневна тарифа с 2.3% и за нощна- с 3.5% гласи предложението на EVN България.

Според предложението стойността на фактурата на домакинство със средна месечна консумация от 200 кВтч. дневна енергия и 70 кВтч. нощна енергия, би се променила с 1,23 лв.

Ако бъде одобрено от регулатора, повишението ще влезе в сила за периода юли 2016- юни 2017 година. Сметките за битови клиенти в Югоизточна България биха се изменили както следва:

·         повишение на дневната тарифа с 2,3% от сегашните 0,17077 лв./кВтч. (без ДДС) на 0,17471 лв./кВтч. (без ДДС)

·         повишение на нощната тарифа с 3,5% от сегашните 0,09699 лв./кВтч (без ДДС) на 0,10041 лв./кВтч. (без ДДС)

Съотнесено към месечната консумация на едно средно домакинство в Югоизточна България от 200 кВтч. дневна енергия и 70 кВтч. нощна енергия, стойността на месечната фактура на това домакинство би се променила с 1,23 лв. с включен 20% ДДС, т.е. от 49,13 лв. на 50,36 лв.

Калкулациите са направени при действащата средна цена от 106 лв за МВтч, (според решение на КЕВР Ц-35/ 01.11.2015 г.), на която ЕVN България продава енергията на своите битови клиенти. Така средната продажна цена за битови клиенти, с включени надбавки и цени за мрежови услуги, без включени разходи за балансиране, без акциз и без ДДС, която се формира в предложението за промяна от 01.07.2016 г. би се променила средно с 2,5%.

 

Подобни статии

Top