По-добър живот за район „Тракия“

Проектът е на стойност 444 379,14 лв. стартира в район „Тракия“. В края на миналата година кметът на района Костадин Димитров подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресулси 2014-2020“.

Програмата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Процедура „Независим живот“.

Днес кметът на район „Тракия“ представи новия социален проект.

Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ цели подобряване качеството на живот и на достъпа до социални и здравни услуги за хора с увреждания и за хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. От друга страна има за цел да предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания, както и на трайно безработните лица.

Проектът е на стойност 444 379,14 лв., която сума ще се използва за обгрижването на повече от 70 лица от една страна и от друга за осигуряване на работа за над 30 човека. В бюджета на проекта са заложени стойности и за закупуване на специализиран транспорт за хора с увреждания, с което ще се осигури независим живот на потребителите в социалния живот на общността.

Интегрираните услуги, които ще се предоставят, ще бъдат комплексни – и социални и здравни, според потребностите на възползвалите се от проекта. Предвидени са ежедневни грижи, свързани с личната хигиена, храненето, осигуряването и приготвянето на храна, битовите нужди в дома, различни социални услуги като посещения на паркове, клубове на пенсионера, детски площадки, лечебни заведения, както и медико-социални услуги като рехабилитация и психологическа подкрепа, предоставена от специалисти.

Кметът Костадин Димитров заяви, че проектът ще има силен социален ефект и с неговото изпълнение ще се търси подобряване живота на хората с увреждания и на хората над 65 г. възраст в район „Тракия“.

Подобни статии

Top