„По-добър живот“ за 120 нуждаещи се в „Централен“

Проект на стойност близо половин милион лева започна от днес в район „Централен“. Официалното начало бе дадено на пресконференция от кмета на района Георги Стаменов.

Основната цел на проект „По-добър живот” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” е създаване на Център за предоставяне на почасови интегрирани социални услуги за социално включване в общността или в домашна среда.

Потребители на услугите ще са 120 лица с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност от самообслужване, живеещи на територията на район „Централен”, Община Пловдив. Интегрираните социални услуги ще се предоставят от 20 лични асистенти, 11 социални асистенти, 11 домашни помощници, 1 психолог, 1 медицинска сестра и 1 рехабилитатор.

На пресконференцията присъстваха официални гости и хора от групите със специфични потребности – бъдещи потребители по проекта.

Информация за подаването на документи може да бъде намерена на интернет старницата на район „Централен”, в деловодството на административната сграда на района на ул. „Христо Г. Данов” № 39 и на ул. „Йоаким Груев” № 13, ет. 2. Телефон за контакт 032 63 53 45 – координатор проект.

Подобни статии

Top