По-скъп ток от днес

Токът поскъпва средно с 1.77 на сто, а „топлото“ поевтинява с 8.47%

Токът ще поскъпне средно с 1.77 на сто, а топлото ще поевтинее средно с 8.47% от 1 юли тази година. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране.

От регулатора посочват, че увеличението при електроенергията е най-ниското през последните 10 години и е значително по-ниско от годишната инфлация.

За клиентите на “Електрохолд” цената нараства с 3.1 %, на ЕВН – с 1.85 %, а за клиентите на “Енерго Про” тя намалява с 0.49 %. В тези цени са включени и цените за мрежовите услуги.

Средната промяна на цената на електроенергията с 1.77% е значително по-ниска от индекса на инфлация през изминалия едногодишен период, както и от прогнозите за нивото на инфлацията за следващия едногодишен период.

С друго свое решение КЕВР утвърди и цените на “топлото” за битовите клиенти за следващия едногодишен ценови период от 1 юли 2024 г. до 30 юни 2025 г. Те ще бъдат по-ниски средно с 8.47%.

В решението на КЕВР надвзетите приходи на дружеството от 199 млн. лева са приспаднати от премията за електрическа енергия от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ за следващия регулаторен период. Ако това не беше направено тази премия нямаше да е в сегашния размер от 100.99 лв/MWh , а с 265 лева по-висока – около 365 лв./MWh.

За “ЕВН Топлофикация” ЕАД определената годишна цена е 127.19 лв./MWh. Така цената ще е по-ниска със 7. 81% за клиентите на дружеството.

За “Топлофикация – Плевен” ЕАД утвърдената годишна цена е 90.02 лв./MWh, а поевтиняването е с 7.14%.

Най-голямо е поевтиняването за „Топлофикация-Бургас“ АД – с 14.11 на сто. Определената годишна цена там е 81.77 лв./MWh.

Утвърдената цена за “Веолия Енерджи Варна” ЕАД – 131.86 лв./MWh, като спадът е с 3.74%.

За “Топлофикация – Враца” ЕАД определената цена е 100.25 лв./MWh, което е спад с 11.35%.

За “Топлофикация – Велико Търново“ АД цената е 128.61 лв./MWh и е намалена с 2.44%. За “Топлофикация-Разград” ЕАД – 131.08 лв./MWh., като спадът е 9.94%
Утвърдената годишна цена за “Топлофикация – Русе“ АД – 92.92 лв. /MWh, а спадът е с 11.98%

И още определената годишна цена за “Топлофикация – Перник” АД е 107.59 лв./MWh и е намалена с 7.2%, а за Топлофикация – Сливен“ АД – 93.34 лв. /MWh и е намалена с 10.41%.

Преди приемането на ценовите решение комисията проведе съответните обществени обсъждане, на които бяха поканени всички заинтересовани страни.