Правителството разреши продажба на терен от УМБАЛ „Свети Георги“

Уникална операция на счупен гръден прешлен направиха в Пловдив

Част от терен, собственост на УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив, ще бъде продаден, реши Министерският съвет.

Имотът е съсобствен между лечебното заведение и Многопрофилна болница за активно лечение „Здраве“. Частта, която притежава УМБАЛ „Свети Георги“ е незначителна, поради което не може да бъде използвана от болницата по подходящ начин.

Решението е теренът да бъде продаден чрез пряко договаряне на съсобственика на цена, не по-ниска от пазарната й стойност, определена от лицензиран оценител.

Паричният ресурс, получен от продажбата на имота, ще остане изцяло в лечебното заведение и ще се използва за финансиране на лечебната дейност и за инвестиции, пряко свързани с предмета му на дейност. ДДС върху цената на сделката ще бъде внесено в централния бюджет.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top