Правителството обсъжда бюджета за 2015-та

Отпуснаха пари за строежа на Колодрума в Пловдив

Правителството ще разгледа днес проекта за закон за държавния бюджет на Република България за следващата – 2015-та година. Това ще стане на извънредно заседание на Министерския съвет.

Финансовата рамка бе внесена близо месец след изтичане на законово определения срок за внасяне в парламента на законопроекта на държавния бюджет. Изненадите в проектобюджета не липсват. Може би най-голямата е, че фискалната, както и държавната политика по функции остават почти непроменени, независимо от обещанията на управляващите за бързи и решителни реформи.

За първи път в периода 2008-2014 г. е предложен консолидиран бюджет с по-ниски номинални разходи в сравнение с предходната година. Разходите в бюджет 2015 г. се предвижда да бъдат 32,82 млрд. лв., а през 2014 г. прогнозата е за разходи от 32,5 млрд. лв. плюс близо 450 млн. лв. допълнителни разходи, залегнали в актуализирания бюджет за 2014 г.

Разходите по функции „Общи държавни служби” и „Образование” остават почти непроменени, като в сферата на образованието дори са предвидени по-малко средства. С други думи нереформираната държавна администрация получава повече средства, а нереформираното образование – по-малко. Т.е. през следващата година може и да станем свидетели на обещаваното затягане на коланите.

Намаляват разходите по функции „Отбрана и сигурност”, „Почивно дело, култура, религиозни дейности” и „Разходи, некласифицирани в другите функции”. Най-обнадеждаващото тук са по-ниските разходи за силовите ведомства, което означава, че те най-накрая изпадат от приоритетния списък на управляващите, които ще имат възможност да пренасочат бюджетните средства към други дейности.

Разходите за здравеопазване през 2015 г. са с близо 9,8% по-високи в сравнение с 2013 г. Това предложение идва на фона на годишен спад в цените на здравни услуги, попадащи в Хармонизирания индекс на потребителските цени с 3,8% през 10-е месеца на 2014 г. Най-много се понижават цените на стоматологичните услуги – 22% и тези на лекарските услуги в извънболничната помощ – 12%.

Общото впечатление, което проектобюджетът за 2015 г. оставя, е, че отново липсват реформи, усилията са насочени към закърпване на дупки и се чакат по-добри години. Това може да е резултат или от липсата на воля за промяна, или от липсата на време за разписването на всички политики и обвързването им с бюджета. Няма да имаме отговор на този въпрос до края на годината.

Подобни статии

Top