Правителството прехвърли на Пловдив част от държавните акции от Панаира

Правителството прехвърли безвъзмездно на общините Пловдив и Варна собствеността върху притежаваните от държавата акции от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД.

Община Пловдив получава 11 607 385 броя акции, представляващи 20,63% от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД, а община Варна – 16 314 400 броя акции, които са 29% от капитала на дружеството.

Според правителствената информационна служба, прехвърлянето на акциите е свързано със стремежа да се създадат условия за по-гъвкава и ефективна търговска политика, която да улесни достъпа на български стоки до международните пазари.

Другият мотив на кабинета за прехвърлянето на държавните акции е да бъде увеличено международното участие в проявите на Панаира, с цел привличането на инвестиции в България.

Подобни статии

Top