Правят парк за близо половин милион в кв. „Гладно поле“

Предстоящата реконструкция и обновяването на парковата площ в района на кв. „Гладно поле“ще бъде представена в Пловдив.  Тя е част от проекта „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив“, подобект: „Реконструкция и обновяване на паркова площ, гр. Пловдив, р-н „Източен“, кв. 12 по плана на кв. „Гладно поле“.

С изпълнението на този проект Община Пловдив ще осигури достъпна и екологична градска среда в район „Източен“. Общата му стойност е в размер на 484 970,70 лв.

Парковата площ в район „Източен“ е допълнителен обект от общ проект на общината на стойност близо 8,4 млн. лв. Той се изпълнява по ОП „Регионално развитие” с финансовата помощ на Европейския фонд за регионално развитие.

Планираните дейности по него предвиждаха да се извърши цялостно възстановяване на зелените площи в „Цар Симеоновата градина“, като сега предстои същото да се случи и с парковата площ в район „Източен“.

Предвидено е в кв. „Гладно поле“ да се изградят детски площадки и зони за отдих на открито, поставяне на осветление и осигуряване на достъп до алеите за хората с физически увреждания. По този начин ще се подобрят възможностите за отдих, игра, спорт и прекарване на свободното време на жителите и гостите на града. Това ще доведе до повишаване на атрактивността, посещаемостта и социализиращата роля на парковата площ в район „Източен“.

Подобни статии

Top