Правят Център за спешна медицинска помощ в Асеновград

bolnica asgr

Общинският съвет в Асеновград отпусна терен за изграждане на център за спешна медицинска помощ. Държавата планира да построи с евросредства в страната редица подобни пунктове, като един от тях е определен за Асеновград. От местния парламент е поискано да отреди безвъзмездно терен до голямо болнично заведение. Отпуснатият днес парцел се намира в задния двор на местната болница.

С 30 гласа „за“ съветниците гласуваха изменение на подробния устройствен план на Асеновград в частта му, където се намира многопрофилната болница. Там е най-подходящото място за ситуиране на спешния център, посочи кметът Емил Караиванов.

Става въпрос за държавен проект за кандидатстване по ОПРР, ще бъде изготвен проект, според който в редица градове в България ще бъдат изградени спешни центрове и това ще бъде единна структура, която ще се ползва в цялата страна, посочи Караиванов.

Изискването към администрацията е да се определи терен до един декар в близост до болницата. Затова общината ще предостави право на строеж за изграждане на модулния спешен център. Мрежата ще се изгражда с европейски средства, поясни кметът. Той припомни, че преди няколко години, пак по искане на държавата беше изградено спешно отделение в асеновградската болница. Впоследствие се оказа, че този спешен портал трябва да се поддържа от общината, макар че миналата година държавата отпусна средства за него.

Структурата, която предстои да бъде изградена всъщност е различна, тя ще стъпи на бившите центрове за спешна медицинска помощ, които бяха с единно национално ръководство и с филиали в различните общини и населени места, уточни градоначалникът.

На сесията днес съветниците гласуваха промени в Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред. Според промяната нощните заведения трябва да осигурят охранително-пропускателен режим. Това изменение засяга и всички заведения, в които се продава алкохол, извършват се хазартни залагания и се изпълняват еротични танци.

Даниела Добрева

Даниела Добрева следи новините от Пловдив, Асеновград и региона

Подобни статии

Top