Представят книгата „Новото в новия български правописен речник“

Книгата Новото в новия български правописен речник (Съвременни проблеми на книжовната норма и анализ на развитието й в нормативните правописни речници 1983 – 2012 година) ще бъде представена в Пловдив. Това е първото у нас мащабно изследване на книжовната норма
на базата на трите основни издания на Института за български език към БАН.

Д-р Теофана Гайдарова анализира приемствеността и промените в кодификацията, като достъпно и разбираемо не само за специалиста, но и за широката публика представя правилата, изключенията, новостите и нерешените проблеми в българския правопис и пунктуация.

Изданието е предназначено за преподаватели в средните и висшите учебни заведения, за студенти и ученици, както и за широк кръг читатели, които се вълнуват от проблемите на българския правопис и пунктуация.

Подобни статии

Top