Представят книга на Димитър Бочев в Асеновград

Премиера на книгата „Несъгласни думи“ от Димитър Бочев ще се състои тази вечер от 18.00 ч. в Градска библиотека „П. Хилендарски”  в Асеновград. Сборникът, съдържащ текстове, обединени тематично от присъщия на автора интерес към фундаменталните и извечни въпроси за съотношението между творчество и смърт, талант и характер, щастие и смисъл, ще бъде представен от Иво Величков.

За Бочев съдбата на писателя е еднородна с мисията на Богочовека: да прекрачва с мъчителни усилия граници, да руши регламенти, осъзнавайки при това немощта на словото пред действителността. Част от текстовете на сборника имат мемориален характер и са посветени на съдържателните му отношения с така незаслужено позабравените от съвремието ни творци като Георги Марков, Асен Игнатов, Тончо Жечев, Атанас Славов, Христо Огнянов, Желю Желев.

По своята природа „Несъгласни думи“ е отчаян опит да се разгадае Богът и светът – опит, който, като всяко съществено познание, започва със себепознанието.

Подобни статии

Top