Представят начините за финансиране на културни инициативи в Пловдив

Информационен ден за представяне на „Наредбата за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в Календара на културните събития на Община Пловдив“ организира дирекция „Култура и културно наследство“ при община Пловдив. Поканени да участват са всички заинтересовани физически и юридически лица, творци, артисти, представители на творчески гилдии, културни оператори и др. Инфоденят започва в 10.30 часа в  Голямата конферентна зала на Дом на културата „Борис Христов“.

Целта е да бъдат представени реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив, свързани с опазване на културното наследство и памет, обогатяване на културната идентичност,  развитие на творческия потенциал и капацитети, подобряване на достъпа  до култура на жителите на общината, насърчаване на  обмени и партньорства на местно, национално и световно ниво, създаване конкурентноспособни  културни  продукти,  развитие на изкуството, творческите  и културни индустрии  и културния туризъм, популяризиране на българската култура по света.

Програмата на информационния ден включва следните компоненти, по които на конкурсен принцип се осигурява финансиране за Културния календар на Община Пловдив:

КОМПОНЕНТ 1 –  „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“ /Документи за финансиране на проекти за 2017 г. се приемат от 1 до 30 септември 2016 г./

КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ /Документи за финансиране на проекти се приемат за 2016 г./

КОМПОНЕНТ 3 – „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“  /Документи за финансиране ще се приемат целогодишно след утвърждаване на бюджета на Община Пловдив за 2017 г./

КОМПОНЕНТ 4 – „КНИГИ НА ПЛОВДИВСКИ АВТОРИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“ /документи за финансиране се приемат веднъж годишно – до 31 август 2017 г. Срокът за подаване на проекти за 2016 г. е приключил/

Подобни статии

Top