Представят новата платформа „Програма Култура“ на Пловдив

В Дома на културата „Борис Христов“ ще бъдат представени новото мобилно приложение „АртиФакт Пловдив“ и Новата платформа „Програма Култура“

Събитието е в 10.00 часа , Голяма конферентна зала.

1. Новото мобилно приложение „АртиФакт Пловдив“ (ART&FACT PLOVDIV), създадено по проекта на община Пловдив BGCULTURE-1.001-0016 „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ в което участват 7 културни институции – Градска художествена галерия, Регионален исторически музей, Регионален археологически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, Народна библиотека „Иван Вазов“ и ОИ „Старинен Пловдив“. Партньор на община Пловдив е Cross-Cultural Introduction AS (CC-Intro AS) от Норвегия.

2. Новата платформа „Програма Култура“ за електронно подаване на проектни предложения и електронно отчитане на дейностите, които се финансират по Наредбата за реда и условията за финансиране на проекти по Програма „Култура“, част от Календара на културните събития на Община Пловдив. (приета с Решение № 122, взето с протокол № 6 от 11. 04. 2024 г. на Общински съвет – Пловдив)

В пресконференцията ще участват: Пламен Панов –заместник-кмет по култура, археология и туризъм, Петя Щерева – ръководител на проекта „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, представители на фирмата, разработила мобилното приложение, Йоханес Артинян и представители на студиото, разработило платформата и сайта : https://culture.plovdiv.bg/