Представят проект за живата памет на Югоизточна Европа

Проектът „CU TENDA – ИСТОРИИ, ОБРАЗИ И ЗВУЦИ В ДВИЖЕНИЕ (Живата памет на Югоизточна Европа)“ ще бъде представен днес в Заседателната зала на Ректората на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Това е един от четирите български проекта, одобрени и финансирани  от програмата на Европейския съюз „Творческа Европа“.

В пресконференцията ще вземат участие представители на Община Пловдив, ПУ, АМТИИ и Тракийския университет в Комотини.  Ще присъстват и студенти от магистърските програми на Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ – „Културен мениджмънт“ и „Културен туризъм и културно проектиране“.

 

Подобни статии

Top