Представят резултатите по социален проект в Столипиново

В рамките на проекта са подкрепени жителите на кв. Столипиново

От 10:30 ч. в Голяма конферентна зала в ДК „Борис Христов“ ще се проведе заключително събитие по проект „Създаване на център за интегрирани  социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново“.

В рамките на проекта /11.04.2022 г. – 30.04.2024 г./ са подкрепени жителите на кв. Столипиново чрез консултации по социални, образователни и здравни въпроси, осъществени са профилактични прегледи за здравно неосигурени лица, осигурен е топъл обяд за хора в неравностойно положение, подобрен е езиковият капацитет на деца и възрастни, както и достъпът до образование.