Представят стратегията „Нулеви отпадъци“ в Пловдив

Асоциацията на еколозите от общините в България, Екологично сдружение „За Земята“, Национален ученически екопарламент, с любезното домакинство на Творчески комплекс Инкубатор, организират днес и утре обучение за провеждане на информационни кампании за намаляване на отпадъците в Пловдив. Обучението е вдъхновено от стратегията „Нулеви отпадъци“, която се стреми да превърне отпадъците в ресурси.

Екипът на АСЕКОБ и екологично сдружение „За Земята“ ще запознаят участниците с това как една добра идея може да се превърне в успешна кампания. Чрез много творчески задачи и реални примери ще се мине през всеки важен етап – от планирането на кампанията до обществената разгласа и работата с медиите.

В обучението ще се включат около двадесет участника, сред които ученици, студенти, преподаватели, представители на бизнеса и активни жители на град Пловдив. Най-добрите идеи за информационни кампании за намаляване на отпадъците в Пловдив ще получат финансова и логистична подкрепа от организаторите.

Днес от 19.00 до 20.00 ч. в Art Salon на Творчески комплекс Инкубатор ще се състои прожекция на няколко късометражни филма, които са част от програмата на обучението. Вратите ще са отворени за посетители с интерес по темата. Ще гледаме филми, засягащи пластмасовите отпадъци, електронните отпадъци, и свръхпотреблението на нашето консуматорско общество.

Според организаторите „Нулеви отпадъци“ е мечта, идея, стратегия, практика. Една след друга все повече общности по цял свят тръгват по пътя към „Нулеви отпадъци“. Това може да се случи и тук, в България. Общини, фирми, граждански организации и активни личности – не се примиряват със съществуващото положение и вярват, че решение има и то започва с всеки от нас. Основните инструменти са… двете ни ръце.

Обучението се реализира в рамките на проект „Прозрачност в управлението на отпадъците – създаване на мрежа от организации, работещи за подобряване на системата за управление на отпадъците на общинско ниво“. Проектът се изпълнява от Асоциацията на еколозите от общините в България, благодарение на финансиране в размер от 40 хиляди евро от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Целта на проекта е да постави основите на новаторски механизми за активно гражданско участие в процеса на вземане на решения относно управлението на отпадъците на местно ниво и да допринесе към дебата относно социално справедливото разпределение на разходите за обществените услуги по управление на отпадъците.

Подобни статии

Top