Преизбраха проф. Костянев за ректор на Медицинския университет

rector SNIMKA NEW

Медицинският университет в Пловдив преизбра чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев за ректор на МУ-Пловдив. Това се случи по време на общото събрание в университета. От общо гласували 237 души, за него гласуваха 141 души. 91 гласа получи другият претендент за поста – проф. Николай Бояджиев.

Преди гласуването без критики беше приет отчетът на ректора за работата на екипа му през последните четири години.

През тези четири години университетът успя да повиши авторитета си, стана видим и на международната сцена. Ние сме един от най-големите инвеститори с региона с тези близо 1700 чуждестранни студенти, но по-важното е, че сме една институция, която е полезна за Пловдив, за неговия имидж и аз определено смятам, че университети като нашия, допринесоха Пловдив да бъде избран за Европейска столица на културата през 2019 година, заяви ректорът на МУ-Пловдив проф. д-р Стефан Костянев.

Той отчете, че към днешна дата университетът е в много добро финансово състояние. Това показва и справката по всички други показатели.

Имаме постижения във всички сфери, като една от най-важните е създаването на технологичните центрове, защото иновациите в медицината се раждат именно в науката и в технологичните центрове, а ние успяхме за един кратък период да разкрием три такива големи  центъра. Само преди няколко дни открихме изследователски комплекс по невронаука, който ни позволява да излезем на голямата сцена на науката. След големия проект за разкриването на човешкия геном, на дневен ред е изследването на човешкия мозък. Проектът “Human brain research project” е вълнуващо пътешествие и с този център ние ще бъдем част от този проект. През месец септември е предвидена среща с един от координаторите на проекта. Това е едно от най-вълнуващите събития, които ни предстоят, заяви още проф. Костянев.

Той подчерта, че паралелно с това в МУ – Пловдив е разкрит симулационен тренировъчен център. В него има 12 високотехнологични манекена и монитора, които позволяват на студентите да трупат нови умения и нови знания, да се обучават да работят в критична ситуация, да работят в екип. Има и всичко, което е необходимо, за да работят в областта на спешната медицина, където животът на пациента виси на косъм.

За втория мандат като ректор имам много амбициозни планове. В едната посока те са да доразвием успехите, които имаме, но разбира се сме си поставили и нови хоризонти. С екипа ми набрахме скорост, придобихме достатъчно много опит и ще успеем да развием тези амбиции. Управляваме много национални и международни проекти, привлякохме над 20 милиона средства, което е една много голяма помощ за Медицински университет – Пловдив. Успяхме да създадем инфраструктурата на университета, което вече ни прави конкурентоспособни, имаме спортна зала и спортен комплекс, списъкът е много дълъг, а сме си поставили и нови цели, добави ректорът.

Днешните избори в МУ-Пловдив включваха и избор на нови председател и заместник-председател на най-висшия академичен управленски орган – Общото събрание. Проф. д-р Мая Кръстева, (от катедра АГ и досегашен председател на Контролния съвет на МУ-Пловдив) бе избрана за председател, а проф. д-р Владимир Ставрев,  (ръководител катедра Ортопедия и травматология) за заместник-председател.

От днес МУ-Пловдив ще има нови председател и заместник-председател на Контролния съвет, а също и нови членове на Академичния съвет, който форумът ще избере.

 

Кой е чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев?

Докторът на медицинските науки проф. Стефан Костянев е роден през 1952 в гр. София. Възпитаник е на Медицински университет – Пловдив. Цялата му академична и административна кариера е в Медицинския университет.От 2014-та година е член-кореспондент на БАН. Специализирал във Франция, Белгия и Дъблин. Членува в Клуба на ректорите в Европа, както и в Съвета на ректорите на висшите училища у нас.

Работил е в областта на функционалната белодробна диагностика, детската респираторна физиология, кръвно-газов и алкално-киселинен анализ, приложен софтуер, физиология и патофизиология на физическото натоварване и съня.  Участвал е във финансирани научноизследователски и учебни проекти при Европейския фонд за научни изследвания, Темпус, Световна банка, МОНМ, МУ – Пловдив, както и в клинични проучвания. Автор на множество публикации в специализирани български и чужди списания, учебници, учебни помагала и монографии. Член на множество редакционни колегии.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top