Преместихме стрелките с час напред: как ни се отразява това?

Преместихме стрелките на часовниците с час напред и така тази нощ спахме по-малко. Единственото хубаво е, че днес не сме на работа.

Според психолозите, които отчитат, че почти всеки втори страда от промяната във времето, проблемът се преодолява най-често до две-три седмици.

Идеята за лятно часово време за пръв път се осъществява на практика от правителството на Германия по време на Първата световна война в периода 30 април – 1 октомври 1916 г. Скоро след това Великобритания последва примера, като отначало въвежда лятно време от 21 май до 1 октомври 1916 г. На 10 март 1918 г. Конгресът на САЩ установява няколко часови зони и официално въвежда лятното часово време, но законът не намира отзвук и скоро е отменен.

Лятното часово време е въведено в България на 1 април 1979 година. От 1999 година лятното време започва в 3 часа на последната неделя на март и продължава до 4 часа на последната неделя на октомври, когато часовникът се връща с 1 час назад – т.е. до 3 часа астрономическо време.

Подобни статии

Top