Продължава социалната услуга „Приемна грижа” по проект „Приеми ме 2015”

Проект „Приеми ме 2015“ е насочен към усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „Приемна грижа“   като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.

Проектът съдържа елемент по отношение на подкрепата, насочена към развитие на „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, непридружени бежанци.

Утвърдените и сега действащите в рамките на Проект „И аз имам семейство“ приемни семейства, могат да преминат към Проект „Приеми ме 2015“.

Общият бюджет на проекта е 51,6 милиона лева, а реализацията му ще продължи до 31.12.2018 г.

В случай, че желаете да посетите информационна среща, може да се  свържете с екипа по “Приемна грижа” в община Пловдив – партньор по проект ” Приеми ме 2015”. Адрес на екипа към Община Пловдив: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър І Батенберг“ № 27, ет.2; тел.: 032/633053; e- mail: epg_plovdiv@abv.bg.

Заявление за включване в проекта, както и повече информация, може да намерите ТУК

Подобни статии

Top