Приключи кампанията за събиране на опасни отпадъци от домакинства в „Южен“

Приключи първата кампания за 2016-та година  по приемане на опасни отпадъци от домакинства в мобилния събирателен пункт разположен на ул. „Македония“ 73 А в район „Южен“ сподели кметът на района Борислав Инчев.

Много активно се включиха жителите в кампанията, която бе обявена от община Пловдив, като бяха събрани опасни отпадъци от пестициди, живачни термометри, бои, лепила, лакове и лекарства с изтекъл срок на годност.

„Надявам се жителите да продължат да изхвърлят своите опасни отпадъци натрупани в домовете им, като повече информация за отпадъците  и площадки, където могат да бъдат предавани  могат да намерят на сайта на община Пловдив“.

„Предстои през октомври месец да се проведе втора кампания за 2016 година, като точните дати за нея ще бъдат обявени в средствата за масова информация“, допълни Инчев.

 

Подобни статии

Top