Притискат теолози от ПУ да се местят в Духовната академия

Притискат теолози от ПУ да се преместват в Духовната академия в Пловдив

Студенти от специалността „теология“ в Пловдивския университет са притискани да се преместят в новоразкриващата се Духовна академия, която ще започне да функционира от септември. За това алармираха от катедрата.

Университетските преподаватели не отричат правото на върховното църковно управление да открива училища, в които да се подготвят кадри за нуждите на Българската православна църква. Но не приемат тези училища да се противопоставят на богословските факултети и катедри.

Позицията им е изразена в нарочна декларация. Специалността “Теология” се открива с благословението на Светия Синод на БПЦ през 2000 год във филиала на ПУ в Кърджали. 10 години по-късно е прехвърлена в Пловдив, а след още 2 години е оформена самостоятелна катедра “Теология”.

Ректорът проф. Запрян Козлуджов посочва, че идеята е била да се създаде единен духовно-образователен комплекс, който да включва университета, семинарията и митрополията. Това не се осъществява, но не заради нежеланието на висшето училище. Според Козлуджов, новата Духовна академия, която се разкрива от септември, е само едно религиозно училище, каквито има във всички религии.

Проф.Запрян Козлуджов, ректор на ПУ “П.Хилендарски”: “Това не са висши училища по смисъла на закона. Те на са минали тежки процедури по акредитация, нямат хабилитиран състав, нямат хора, които да водят учебен процес, какъвто изисква Законът за висше образование”.

Богословието е наука и като всички науки се предполага, че трябва да бъде преподавана от специалисти доказали качествата си, а Духовната академия няма кадри, твърди проф.Козлуджов и пита кой ще преподава: “Отец Добромир ли, кой? Или Дядо Владика ще преподава. Тези хора знаят ли какво значи адемия, че и духовна?! Дават ли си сметка какъв е пълнежът на това понятие?!“.

От катедра “Теология” твърдят, че техни студенти са притискани с различни средства да прекратят обучението си в университета и да се запишат в Духовната академия и се обръщат към Светия Синод с молба да преразгледа решението си или,  ако все пак реши да реализира идеята си, то тя да бъде в подходящата форма, на правилното място и от преподаватели с опит в образователната система на висшето образование.

Подобни статии

Top