Проверки в детските кухни и ученическите столове

В кои детски градини има свободни места в Пловдив

Масови проверки на кухненските блокове на детските кухни, градини, ясли и училищни столове започна в Пловдив Областната дирекция по безопасност на храните. Акцията е по повод началото на новата учебна година. Ще бъдат проверени над 250 обекта, сред които са също училищни бюфети и вендинг автомати.

В Пловдив проверките стартираха от детските градини. Освен кухненските блокове се проверяват също местата за хранене, посудата и др. Проверяват се и фирмите за кетъринг.

При проверките ще се гледа съответствието на сградния фонд и оборудването, въведено ли е и дали се прилага система за управление на безопасността на храните, произход, срокове и годност, условия на съхранение и етикетиране на храните, качество и безопасност на доставените в обекта храни, дали лицата са със здравни книжки и дали те са редовни и цялостния вид на обектите, поясни д-р Чавдар Чавданов, от  Отдел „Контрол на храните“ в  ОДБХ – Пловдив.

Подобни проверки се правят всяка година, за да може да се види какво е актуалното състояние на местата, където ще бъдат изхранвани децата. Особено засилен ще бъде той в пловдивските детски градини, в които миналата година имаше случаи на салмонелоза. Освен документацията, ще бъдат взети и проби от някои кухни.

Проби ще се вземат там, където се прецени и където на базата на оценка на риска може да се счита, че има някаква потенциална опасност, допълни д-р Чавдаров.

Проверките ще обхванат цялата пловдивска област. Те ще продължат до 25 септември.

В първите два дни инспекторите са успели да проверят 19 детски заведения, една кухня-майка, 4 разливочни, 2 млечни кухни и една детска ясла. Дадени са две предписания, които засягат сградния фонд и технологичното оборудване, а не качеството и годността на храната.

Подобни статии

Top