Проверяват грамотни ли са пловдивските ученици - DC news

Проверяват грамотни ли са пловдивските ученици

Първият етап от кампания „Грамотни ли сме?“ за 2016 г. ще се проведе днес в Пловдив. Организатори са отдел „Образование“ на Община Пловдив, съвместно с Общински детски комплекс – Пловдив (ОДК).

Кампанията ще провери нивото на грамотност на участниците, свързана с компетентностите, които трябва да са придобили в обучението си по български език до съответния етап от обучението си. Тестовите варианти за двете възрастови категории (VІІ клас и ІХ-ХІІ клас) са съобразени с образователната степен на учениците. Всеки от тестовете е разработен в 4 модула, като разнообразните типове задачи от отворен и затворен тип ще провокират участниците да покажат до какво ниво са овладели правописната, граматичната, пунктуационната и лексикалната норма в съвременния български книжовен език.

Кампанията ще се проведе в сградата на Общински детски комплекс (ОбДК), бул. „Шести септември” №193, на два етапа – сутрин и следобед в извънучебно време. След оповестяването на резултатите, на най-добре представилите се ученици ще бъдат раздадени награди.

Подобни статии

Top