Проверяват грамотни ли са пловдивските ученици

В Пловдив започва кампанията „Грамотни ли сме?“ организирана от Община Пловдив, отдел „Образование“, съвместно с Общински детски комплекс – Пловдив (ОДК). Първият етап ще се проведе на 22.04.2016 г. (петък).

Кампанията ще провери нивото на грамотност на участниците, свързана с компетентностите, които трябва да са придобили в обучението си по български език до съответния етап от обучението си.

Тестовите варианти за двете възрастови категории (VІІ клас и ІХ-ХІІ клас) са съобразени с образователната степен на учениците. Всеки от тестовете е разработен в 4 модула, като разнообразните типове задачи от отворен и затворен тип ще провокират участниците да покажат до какво ниво са овладели правописната, граматичната, пунктуационната и лексикалната норма в съвременния български книжовен език.

Кампанията ще се проведе в сградата на Общински детски комплекс (ОбДК), бул. „Шести септември” №193, на два етапа – сутрин и следобед в извънучебно време. След оповестяването на резултатите, на най-добре представилите се ученици ще бъдат раздадени награди.

Подобни статии

Top