Проверяват река Чая за нерегламентирано замърсяване

Община Асеновград очаква тази седмица екип от Регионалната инспекция по околна среда да провери изпълнени ли са предписанията на министерството и предприети ли са на необходимите действия преди пролетното снеготопене. Акцията е част от започналите, по заповед на министър Ивелина Василева, проверки в цялата страна за нерегламентирани сметища по поречията на реките.

Инспекторите ще следят какво е свършено и при установяване на нерегламентирани замърсявания, ще бъдат налагани санкции. Общинска проверка показва нарушения единствено в селата Боянци, Мулдава и Тополово. Там речните корита вече са почистени и няма риск от подприщвания и евентуални наводнения, съобщиха от екологичния отдел на градската управа.

В цялата страна проверките ще продължат и през месец април.

Подобни статии

Top