Проверяват EVN за зимната готовност

Министерство на енергетиката стартира от днес проверки в енергийните дружества във връзка с предстоящия зимен сезон, съобщиха от ведомството.  С цел гарантиране сигурността на електроенергийната система в страната ще бъдат проверени трите електроразпределителни дружества – „ЧЕЗ България Електроразпределение“ АД, „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, „Енерго-про Мрежи“ АД и Електроенергийния системен оператор за готовността им за зимата.

О днес до края на месеца ще бъдат проверени програмите за аварийно планиране и дейностите по материално-техническото осигуряване на зимната подготовка на енергийните дружества. За минимизиране на риска за българските потребители, Министерството на енергетиката ще изготви анализ на риска за работа на компаниите в кризисна ситуация и план за действие за неговото ограничаване. Ще бъде подробно разписана програма за есенно-зимната подготовка. Комисията от експерти на енергийното министерство ще следят и за неизпълнени дейности по отношение на подмяна на рискови или амортизирани съоръжения.

След края на проверката ЕСО ще разработи анализ на риска за регионите с повишени товари, както и предложения за недопускане на аварии. С инициираните проверки Министерството на енергетиката цели да се избегнат аварийни ситуации като тази от месец март 2015 г.

Подобни статии

Top