Проект за приемна грижа стартира в Асеновград

deca_detska_gradina

Стартира нов проект за приемна грижа в община Асеновград, съобщиха от администрацията. С него ще се надгради и доразвие услугата в общината. От началото на годината е сключено споразумение за партньорство с Агенцията за социално подпомагане /АСП/, която е бенефициент по програмата.

Целта е да се развие специализираната приемна грижа за деца с увреждания, жертви на насилие и трафик, както и на деца-бежанци без семейство. Тази година фокусът ще е върху настаняването на деца до 3-годишна възраст.

Приемните родители, които досега са били включени в проекти към АСП ще преминат към новия проект, за да се гарантира интереса и сигурността на настанените в приемните семейства деца и да не се допусне разкъсване на вече утвърдените връзки с приемното семейство и попадането им в нова социална институция.

През януари ще бъде назначен екипът по приемна грижа в общинската администрация. Той ще включва двама социални работници, които ще набират, оценяват и обучават кандидати за приемни родители (доброволни и професионални) и ще контролират предоставянето на услугата, след настаняването на децата в одобрените семейства.

 

Даниела Добрева

Даниела Добрева следи новините от Пловдив, Асеновград и региона

Подобни статии

Top