Проект „По-добър живот в район „Тракия“ през 2016

Trakiq

От първия ден на 2016 година ще стартира изпълнението на спечеления проект по процедура „Независим живот“, който ще осигури през следващите 2 години грижи за над 50 човека с увреждания или самотните хора на над 65 години, живеещи в район „Тракия“.

„За да осигурим грижа за хората в нужда, които ще участват в проекта, ще бъдат назначени нови 27 човека. Те ще са основно хора, които гледат своите близки с увреждания, като това ще бъде възможност за тях да получават доходи за полаганите грижи. Сред тези 27 нови служители ще има и трайно безработни лица, които ще получат възможност за нова работа и доходи“, каза кметът на район „Тракия“ Костадин Димитров.

Новите служители ще помагат на хората в нужда за ежедневните им потребности, свързани с хигиена, хранене, приготвяне на храна, поддържане на хигиена в жилището, както ще ги подпомогнат и в социалния им живот като посещения на паркове, клубове на пенсионера, детски площадки, лечебни заведения и други.

Отделно ще се назначат  и  рехабиилтатор и психолог, които ще предоставят специализирани услуги според нуждите на потребителите.

Проектът предвижда и закупуване на специализиран транспорт, който да осигури възможност за придвижване на хората с увреждания извън техните домове – до болнични, лечебни, социални заведения и др.

„Проектът има социален и икономически ефект. С него искаме да подобрим качеството на живот на хората с увреждания и на хората над 65 г. възраст в район „Тракия“, както и да се преодолее тяхното социално изключване и бедност.“, заяви Костадин Димитров.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top