Прокурори се учат да работят с жертвите на престъпления

Пловдив посреща днес прокурори от Румъния и България. Те ще участват в семинар по международния проект „Укрепване на ефективната работа на българската и румънската прокуратури в областта на работа с жертвите на престъпления и насърчаване на сътрудничеството с местни и чуждестранни организации за подкрепа на жертвите“. Партньори по проекта са Прокуратурата на Република България и румънската прокуратура, Немската фондация за международна правна помощ (IRZ) и Немската неправителствена фондация „Weisser Ring“ („Бял кръг“). Проектът се финансира със средства на Европейския съюз по програма „Правосъдие“ в размер на 221 401 евро.

Семинарът в Пловдив е на тема “Роля и задачи на прокуратурата и на полицията по отношение на жертвите на престъпления съгласно Директива 2012/29 ЕС”. В него ще участват около 30 души от Прокуратурата на Република България, като за участие са поканени също представители на Министерство на вътрешните работи и неправителствени организации, работещи в сферата на оказване на подкрепа на жертвите на престъпления.

По време на семинарите ще бъдат разгледани в сравнителен аспект темите, свързани с Директива 2012/29 ЕС и нейното прилагането в Германия, България и Румъния, ролята на прокурора и съда за съдействие и защита на жертвите и свидетелите. Ще бъдат приведени практически примери, за насилие в рамките на тесни социални връзки и наказателното му преследване, видове намеса от страна на полицията и другите органи, специфика на правната помощ и на защитата на непълнолетните жертви и жени в случаи на домашно насилие и на трафик на хора.

Ще бъдат обсъдени също ролята и задачите на полицията при съдействие и защита на жертвите и свидетелите, идентифициране и отношение към жертвите, сътрудничество между полицейските органи и неправителствените организации.

Подобни статии

Top