Промени в парцеларните планове гласуват в Асеновград

20 промени в предназначението на имоти на територията на община Асеновград ще бъдат гласувани на извънредна сесия на Общинския съвет в града. Съветниците бързат с промените в подробните подробните устройствени планове /ПУП/, тъй като заради изменение в законодателството това вече няма да може да се случи през следващата година.

От общо 21 точки в дневния ред на извънредната сесия на Асеновградския общински съвет, 20 са свързани именно с тази промяна – на земеделски площи за жилищни или други цели.

Единствената докладна, която не касае промени в парцеларните планове е внесената от зам.-кметът Мария Вълканова точка за установяване на местно партньорство и подготовка на съвместен проект с община Куклен и читалището в Избеглии.

Подобни статии

Top