Променят облика на квартал „Запад” в Асеновград

а в Асеновгрд

Близо 6 милиона лева ще вложи община Асеновград в облагородяването на един от крайните квартали. До края на месеца администрацията трябва да внесе проектното предложение по ОП „Региони в растеж”. Предвижда се да бъдат изградени спортни и детски площадки, нови зелени зони, ремонт на уличната мрежа и подмяна на тротоарната настилка.

Фокусът е насочен към района, тъй като техническата му инфраструктура е амортизирана, зоната е силно застроена, а междублоковите пространства не са благоустроени. Проектът вече е преминал обществено обсъждане. По същата програма общината ще очаква одобрение и финансова помощ за саниране на три детски заведения в града. Това са ЦДГ „Надежда”, ОДЗ „ Зорница” и детска градина „Пролет”. Предвидената финансова рамка е 4 милиона лева като сумата включва и подмяна на дограмата, ремонт на покривното пространство, както и на отоплителната, ВиК и електро инсталации. Мерки за енергийна ефективност ще бъдат взети и за други две емблематични за града сгради- на НЧ „Родолюбие” и Градската библиотека.

По програма „Региони в растеж” Община Асеновград ще кандидатства с 9 проекта на обща стойност близо 20 милиона лева.

Подобни статии

Top