Просветни дейци и учители с награда от кмета на „Източен“ Емил Русинов

С почетен знак на района  беше отличена Евгения Попиванова

„За мен е чест да организираме отново празнична проява по повод на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Просветните дейци в район „Източен“ заслужават особено внимание, защото полагат огромни усилия за децата и учениците, включително и в зоните на етническите квартали, където има деца с два родни езика. Днес ще наградим директори, учители и за първи път обществени възпитатели от Местната комисия за борба с противообществените прояви, чиято просветна и  възпитателно-корекционна работа е много важна“ – заяви кметът Емил Русинов и пред погледите на множеството гости  награди заслужили просветни деятели.

С почетен знак на района  беше отличена Евгения Попиванова – директор на Детска градина “Щастливо детство“ за цялостен принос към развитието на детското заведение и успехи в образователната, възпитателната и проектна дейност.

С плакети и грамоти бяха наградени  – Екатерина Делинова- директор на ОбУ „Пенчо Славейков“, Лазар Атмаджов – учител по философия в ПГТСТ “Гоце Делчев“, Катюша Ангелова- старши учител по БЕЛ в ОбУ „Пенчо Славейков“, Мария Никовска – секретар на МКБППМН (Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните) и за огромен принос към организирането на работата в комисията.

След последния мониторинг  от централата в София, МКБППМН в район „Източен“ е избрана като една от петте комисии в България, която ще консултира проект за съставяне на материали по тема “Домашно насилие над деца“.

С плакети бяха отличени и служители от районната администрация, имащи заслуги за развитието на образователната дейност и материална  обезпеченост в учебните заведения: Стефка   Чолакова – директор  на дирекция“ Бюджет, финансово-счетоводни и стопански дейности“ за участие в редица образователни проекти по оперативни програми, арх. Соня Андонова- за изключителен принос по отношение изготвяне на документация за участие в национални програми на МОН за развитие на образователната база и Маргарита Ангелова- оперативен счетоводител в образованието със значитилен принос към учебните институции.

Гости на тържеството бяха Атанас Узунов- председател на ОбС Пловдив, Борислав Стаматов- обществен посредник на Пловдив, гл. инсп. Николай Кирков- началник на 6-тж РПУ, общински съветници, районни кметове, директори на общински предприятия, експерти от РУО, Донка Щилянова- началник на отдел „Образование“, Озден Мурадова- директор на ОДК Пловдив, представители на Дирекция „Социално подпомагане“ и др.

Получен беше поздравителен адрес от Янка Такева – председател на СБУ, както и от проф. Тереза Тренчева- зам. ректор на УНИБИТ София и други.