Професия Диригент (ВИДЕО)

Каква е професията на диригента разказва Весела Гелева

Езикът като средство за общуване, не е задължително да бъде само говоримото и писменото слово. Структуралистът Фердинанд дьо Сосюр преди повече от век е определил, че това е система от знаци, стъпила на две основни неща – езиковата система, известна на всички, които използват дадения език и реалното й изразяване – думите в тази езикова система.

Ако стъпим на това определение, спокойно можем да кажем, че математиката е език. Музиката – също. Нея дори наричат „универсален език“, защото всички я разбират. Нотите са нейните букви. Диригентът е човекът, който сбъдва музиката, като я предава на оркестрантите. Как? Чрез ръцете, лицето и тялото. Доц. Весела Гелева разкрива тайните на професията „Диригент”.

Подобни статии

Top