Професор Мария Куклева от МУ-Пловдив стана зъболекар на годината

prof Kukleva nagrajdavane

Българският зъболекарски съюз присъди наградата „Лекар по дентална медицина за 2014 година” на проф. д-р Мария Куклева. Тя е един от най-добрите специалисти, преподавател и заместник-ректор по учебна дейност на Медицинския университет в Пловдив.

„Като университетски преподавател, аз съм получила много признания в своя професионален път, но дейността ми, свързана с Българския зъболекарски съюз, е заемала винаги особено място в моя професионален път и винаги съм я приемала като привилегия, а не като задължение. По тази причина тази награда беше една висока чест и признание за моята цялостна дейност”, заяви професор Куклева.

Като един от проблемите в сектора тя посочи финансирането.

„За децата наистина се прави доста, но не можем да кажем, че е напълно достатъчно, но по отношение на възрастните пациенти, не е достатъчно финансирането от страна на Здравната каса, а това са нашите родители, които знаем, че са в едно по-специално социално положение и борбата на Българския зъболекарски съюз е действително да се подобри обслужването точно на този контингент. За град Пловдив е привилегия, че има Факултет по дентална медицина. Там може да се направи много за здравето на децата в нашия град, за информирането на родителите и мисля, че успяваме до голяма степен, като все повече се засилва интереса към тези наши прояви. Все повече пациенти идват за лечение в Катедрата и все повече родители водят децата си с по-здрави зъби, което за нас е удовлетворение. Нашите студенти работят в една изключително добра база във Факултета, ние се стараем те да получат тези познания, които са актуални по света в момента във връзка с нашата дисциплина. Можем да кажем, че цялостната подготовка на нашите студенти за работата, която ще практикуват след това, е изключително добра.”, посочи професор Мария Куклева.

Данните сочат, че 95% от студентите по дентална медицина работят по специалността, след като завършат своето образование.

„Интересът е голям, конкуренцията е сериозна, кандидатстват подготвени ученици, като в момента Медицински университет-Пловдив има студенти от 35 страни от всички континенти в света. Имаме студенти от Нова Зеландия, Австралия, Бразилия, от далечният Изток, от Корея, от Пакистан, Канада, САЩ и много страни от Европейския съюз. Най-големите контингенти студенти са от Великобритания, Германия и Италия. От Швеция има цели студентски групи. За нас е удовлетворение, че освен тези студенти, които се реализират отлично навън и са избрали да се реализират навън, имаме студенти, които желаят да се реализират в България и се реализират добре. И трябва да кажа, че конкурентната среда в Университета е на много високо ниво, защото имаме вече отлични студенти, които участват в редица международни прояви с една амбиция за добра бъдеща реализация. Смятам, че интересът към МУ-Пловдив ще продължава да се увеличава, но това ни задължава нас като преподаватели, като ръководство, да се стремим да създаваме все по-добри условия, все по-добра академична среда, за да отговорим на изискванията на студентите.”, заяви още заместник-ректорът по учебна дейност на МУ-Пловдив и носител на наградата „Лекар по дентална медицина 2014” проф. д-р Мария Куклева.

 

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top