Проф. д-р Христина Янчева официално встъпи в длъжност като областен управител на Пловдив

На официална церемония в сградата на Областна администрация Пловдив д-р инж. Илия Зюмбилев предаде длъжността областен управител на Пловдив на проф. д-р Христина Янчева. Нурджан Караджова пое поста заместник-областен управител, заменяйки Димитър Добрев.

Заставам днес пред вас не само като новия областен управител, но и като гражданин на този регион, който е работил за издигане престижа на Пловдив. Вярвам в екипната работа и сътрудничеството с местните власти, бизнеса, образователните, научните институции и неправителствените организации. Нашият регион има потенциал да привлече повече инвестиции и да създаде повече работни места, като се стремим към прозрачност, диалогичност, ангажираност и доверие.“, каза проф. д-р Христина Янчева.

Проф. Янчева увери колегите си, че ще работи усърдно за подобряване на живота в региона и за решаването на проблемите, които стоят пред тях. Тя изрази своята благодарност към инж. Зюмбилев за неговата работа и пожела здраве и успехи в бъдещите му начинания.

„Оставям областна администрация и нейните служители в изключително добри ръце, защото проф. Янчева е голям професионалист с дългогодишен опит и ще постигне, сигурен съм, изключително високи резултати. Искам да й пожелая да има търпение и много сили, за да може да продължи успешно дейността на областна управа“, сподели инж. Зюмбилев в своето обръщение.

Нурджан Караджова сподели своята готовност да положи усилия за развитието на региона и постигането на добри резултати.

Церемонията завърши с пожелания за здраве и успехи към новото ръководство и уверения за съвместна работа и подкрепа от всички присъстващи.