Проф. Славик Табаков стана „Доктор хонорис кауза” на МУ-Пловдив

Медицинският университет – Пловдив удостои с почетната титла „Доктор хонорис кауза” професор д-р инж. Славик Табаков. Това се случи по време на Тържествения  академичен съвет.

„За мен тази е най-ценната награда, която получавам. Получавам съм и други награди, но тази е най-ценната, която вече имам”, заяви проф. Табаков, след като прие отличието, връчено от чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев.

Проф. Славик Табаков е започнал научната си кариера в Медицински университет – Пловдив и е преуспял в чужбина български учен като водещ световен експерт в областта на медицинската физика., подчерта ръководителят на Катедрата по образна диагностика в МУ-Пловдив проф. Кичка Велкова.

„Най-важната ценност, която съм пренесъл от предците ми е да имам високи идеали“. Така определя своята мисия проф. Славик Табаков, директор на три магистърски програми към Кралския колеж в Лондон, Президент на Международната организация по медицинска физика (IOMP), консултант по медицинска физика към Университетската болница на Кралския колеж в Лондон, който припознава Медицинския университет в Пловдив като своя първа школа.

Пътят на професор Славик Табаков като създател на концепцията за електронно образование по медицинска физика започва от Пловдив. Интересен биографичен факт е, че той е потомък на славна за всеки пловдивчанин фамилия – тази на д-р Теофил Груев – дядо на професор Славик Табаков.

Носителят на титлата „Доктор хонорис кауза” изнесе публична лекция на български език на тема „Медицинската физика – 50 години прогрес в служба на медицината (образни методи и апарати)“.

В рамките на Тържествения Академичен съвет осем нови професори, един доцент, един доктор на науките и тринадесет с образователната и научна степен „доктор“ получиха дипломите си за новите академични длъжности и степени.

Подобни статии

Top