Пръскат срещу кърлежи в два пловдивски квартала днес

Предвидено е обработките да се извършват в часовите диапазони от 07:00 ч. до 14:30 ч. и от 22:00 ч. до 05:30 ч.

До 18-и април специализираните общински екипи ще обработят тревните площи в градските паркове и градини, междублокови пространства и дворовете на детски градини, ясли и училища по следния предварително изготвен работен график:

ДАТАОБЕКТИ
1, 2 и 3 априлТревни площи р-н „Централен“ и р-н „Западен“
2 априлТревни площи р-н „Източен“ и р-н „Западен“
4 април Училища и тревни площи р-н „Западен“
5 април Училища и тревни площи р-н „Тракия“
6 априлДГ и ДЯ  в райони „Тракия“, „Северен“, „Южен“
8 априлТревни площи р-н „Тракия“
9 и 10 априлТревни площи р-н „Северен“ и р-н „Тракия“
11 априлТревни площи р-н „Северен“  и р-н „Южен“
12 и 15 априлТревни площи р-н „Южен“
16 априлТревни площи р-н „Южен“ и р-н „Източен“
17 и 18 априлТревни площи р-н „Източен“

Предвидено е обработките да се извършват в часовите диапазони от 07:00 ч. до 14:30 ч. и от 22:00 ч. до 05:30 ч.

При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време) пролетната дезакаризация ще продължи при следващ работен ден с подходящи за обработките условия.

Ще се използват биоциди, разрешени за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.