Психологът: Открийте силните си страни чрез груповото консултиране

Разговор със специалист от психологически център „Инсайт“ за предимствата на груповото консултиране

– Защо групово консултиране – работа с група?

-Групата се оказва микрокосмос или миниатюрно общество, отразяващо в себе си целия външен свят и придаваща реалистичност на създаваните в нея междуличностни отношения. В семейството, на работата или в групите, които се формират по интереси, на хората ежедневно действат такива фактори като натискът на партньорите, социалното влияние, конформизмът и пр. Човек е социално същество по природа. Самото присъствие в група си е вече някаква помощ. В крайна сметка опитът, придобит от личността в груповата среда, се пренася във външния свят. Групата е чудесна среда за промяна. Тя способства за личностен ръст. В групата човек може да бъде участник, може да бъде и зрител. Групата дава възможност за обратна връзка и подкрепа. Групите имат и икономически предимства. Групата предоставя възможност да се влезе в споделен свят и пространство, където всеки участник в групата може да се почувства разбран и по този начин да се избави от самотата. Общите преживявания и ситуации между членовете на групата намаляват отбранителността и насърчават себеразкриването, което обикновено води до „пречистване“ и редуциране на негативните емоции и чувства. В групата хората се чувстват по-спокойни и по-сигурни.

– Т.е. когато даден участник помага на другите от групата, тогава повече от всичко той помага на себе си.

-Участниците в група имат възможността да наблюдават и съпреживяват проблема на другите и как те се справят с него и по този начин  усвоява нови за тях ефективни модели на поведение.  Груповите дискусии са отличен метод за описване на начина на мислене на участниците. При консултирането в група се цели по-скоро общуване и получаване на подкрепа. Човек е социално същество по природа. Самото присъствие в група си е вече някаква помощ. Групата е микрокосмос, където се случва същото нещо както в “макрокосмоса” на реалния живот.

– Каква е ползата за участниците в група?

-Конкретни ползи от консултативните групи са научаване на доверие, постигане на автентичност, разбиране на полярностите в себе си.Освен това чрез групата се цели освобождаване от неверни решения, участниците могат да открият собствени потенциали и разкриване на собствени ценности.

От друга страна съществуват и чисто терапевтични фактори при груповото консултиране – вдъхване на надежда, универсалност на проблемите, споделяне на информация.

– Какво се случва при груповото консултиране за личностно израстване?

-Групата за личностно израстване дава на участниците възможност да опознаят по-добре себе си, да експериментират с различни от техните собствени поведенчески модели, да срещнат други гледни точки, да развият скрит потенциал, да активират забравени собствени способности. Целта в крайна сметка е да се постигне вътрешна стабилност на личността, по-уверено представяне на собствените качества и черти, повишаване на самооценката, повече разбиране към другите.

Групата е особено полезна за хора, нуждаещи се от емоционална подкрепа, намиращи се в жизнена и личностна криза, а също и за такива, които продължават да търсят себе си или да се изследват. Групата помага на участниците да усетят силните си страни и да открият къде са конфликтните им потенциали. Участниците разбират повече за  личностовата си и професионална идентичност. Също така се споделят лични преживявания, мисли и чувства. Това става в специална защитена и подкрепяща атмосфера. Груповото консултиране е прилагане на различни консултативни прийоми и методи, спрямо група от хора. В нашите групи се използват инструменти и похвати от Позитивната психотерапия и Фамилната терапия. Съчетават се консултиране с възможностите на груповата психотерапия.

Истина е , че целият груповотерапевтичен опит показва, че групата и индивидите в нея са „безнадеждно осъдени“  на развитие.

 

Подобни статии

Top