Психологът – това е нашето огледало!

Познаваме ли себе си? Разбираме ли емоциите и своите чувства? Способни ли сме да намерим своите отговори? Склонни ли сме да отидем при един непознат човек и да му доверим преживяванията си, страховете и тревогите си?

Професия „Психолог“

Весела Гологанова работи като психолог в Пловдив, консултант е по позитивна психотерапия. От позицията на опита е категорична, че в България представата за психолога, ако я има изобщо, е скептична. Грижата за психичното здраве българинът оставя на последно място и сякаш е по-склонен да се довери на врачки, екстрасенси, медиуми и други видове гадатели.

В България липсва достатъчно информация за естеството на психологичната подкрепа от страна на психолозите и психотерапевтите, смята тя. Това се дължи от една страна на ниската ни здравна култура, от липсата на убеденост в качествата на професионалистите и потребността от душевен комфорт и разширяване на хоризонтите за реализация. За да постигне човек висок интелектуален и финансов статус, е добре за личността да се допита до професионалист, когато са налице затруднения, проблеми от ежедневието или да сподели преживявания, когато се чувства емоционално натоварен.

Разговорът с психолог – сложна работа над себе си!

За своето психично състояние българинът сякаш е по-склонен да се довери на врачки, екстрасенси, медиуми и други видове гадатели. Най-често използваната стратегия за разрешаване на проблемите е чрез споделяне пред приятели, които са сравнително търпеливи. Нашите верни приятели ни обичат и искат да ни подкрепят! Но те използват своя опит, своите чувства и знания, за да помогнат на нас. „Психологът не дава съвети, той се опитва да помогне да намерим отговор в себе си“, казва Весела.

Психологът е като „огледало“ , в което клиентът се оглежда . Понякога, хората се обръщат към психолог или психотерапевт, с очакването да получат съвет за конкретна ситуация, но това не е психологическа помощ, защото психологическото консултиране е съпричастие и сътрудничество. Ролята на психолога е да ви придружи във вашето търсене, така че да активирате собствените си ресурси и да намерите най-доброто за вас решение. Психологът ще съумее да ви покаже една друга позиция. Благодарение на това може да се очаква, че ще развиете увереност, любов и внимание към себе си.

„За оздравяването на душата никога не е нито прекалено рано, нито прекалено късно“- Епикур

Всеки човек в даден момент от живота си преживява емоционална криза. Тя е личното ти усещане за благополучие, за това, че се справяш. На второ място е възможността да работиш и да си удовлетворен от това в различните аспекти, и на трето място е възможността да имаш удовлетворяващи отношения с останалите.

Ето една малка част от това, което споделят хората: „Тук съм, защото изпитвам силна тревожност.” „Не ми върви във връзките с мъже/ жени. Чудя се дали съм способен на нормална връзка.” „Хвърлям всичките си усилия за професионално развитие и не ми остава време за мен самия. Не ми е добре вече така. ”. „Не искам да съм сама, задушавам се.” „Страх ме е, че не се справям, не правя нищо както трябва.” „Животът ми е пълен провал”. „Не мога да контролирам гнева си. Когато съм ядосан правя неща, за които после съжалявам”. „Искам да се науча да отстоявам мнението си без страх, че ще ми се подиграват, или че ще се проваля ”. „Бракът ми не върви, опитах всичко, но не се получава. Не зная какво бъркам.” „Искам да променя живота си, да се освободя от миналото си”.

„Колкото по-рано, толкова по-добре“

Ако имаш проблем и го осъзнаваш като такъв, независимо от всичко трябва да потърсиш веднага професионална помощ. Първата среща с психолога представлява разговор, в който клиентът изказва своето актуално състояние и причините, за да потърси психологична помощ. Клиент и психолог се споразумяват за темата, по която ще работят, честотата и продължителността на сесиите, начина на работа. Психологическото консултиране не би имало ефект без партньорството между клиента и психолога. Клиентът заедно и с помощта на психолога изследва механизмите на поведението си, за да бъде по-мотивиран, успешен, емоционално стабилен, за да се справя по-добре със самотата, отхвърлянето, агресивността, гнева, тъгата, тревожността, депресията… Психологът уважава мнението на клиента, проявява емпатия, не оценя и не отива по-далеч от там, където клиентът иска да го отведе. Много важно е да се отрази, че сесиите, името на клиента и поводът за идването му при психолога, са поверителни.

Психотерапия и/или психологическо консултиране

В своята книга „Изкуството на психотерапевта“ Джеймс Бъджентал най-точно описва какво всъщност е психотерапията. Тя е ЗА ТОВА, КАК ВИЕ МИСЛИТЕ. Тя обръща внимание на незабележимото в начина, по който мислите. Тя прави разлика между това, за което мислите и това, как го мислите. Тя се интересува не толкова от търсенето на причините, обясняващи това което правите, колкото от значението, което има за Вас това, което правите. Тя е насочена към осмисляне на трудностите във вашите цели и Ви помага да откриете скритите у вас способности за преодоляването им. Тя дава възможност да се погледне и приеме отблясъка на това непреходно нещо, което се явява ВАША СЪЩНОСТ. Тя е осмисляне на това, как живеете със себе си в даден момент.

Психотерапията е дълбинен и продължителен във времето процес. За разлика от терапията консултирането се характеризира с краткосрочност, фокусиране върху конкретен проблем и начините за справяне с него. Психологическото консултиране най-общо е форма на взаимодействие с клиента, насочена към решаване на различни психологически трудности на личността.

С помощта на професионални знания и умения психологът подкрепя клиента да разпознае и преживее нови възможности при решаването на съответни проблеми, помага му да изгради нагласи и ценности, които ще му послужат да се чувства той по-добре в социалната среда, оказва подкрепа при мобилизиране на вътрешните ресурси на клиента за справяне в кризисни ситуации.

В момента Весела Гологанова се обучава като психотерапевт – майсторско ниво в Дружеството по Позитивна Психотерапия в България /ДППБ/, което е едно от най-големите в рамките на Световната Асоциация по позитивна психотерапия /WAPP/. Позитивната Психотерапия (ППТ) е в основата си съпътстваща, подкрепяща и консултираща техника. Тя работи не толкова със симптома, колкото с поставените на заден план здрави актуални способности. Наименованието на ППТ идва от латинската дума POSITUM – налично , дадено , цяло ППТ използва широко картинно – образния език на приказките, притчите и езиковите картини, които улесняват преработването на проблематиката във всяка възраст и състояние на психиката. ППТ е удачна техника за индивидуална, фамилна и групова терапия.

Психологическият кабинет работи с предварително записване на: телефон : 0898624335; електронна поща: vessi68@abv.bg Дължината на една сесия е 60 минути.

Подобни статии

Top