Пускат на търг ресторант край Асеновата крепост - DC news

Пускат на търг ресторант край Асеновата крепост

Имот  с обща площ 1 891 кв. м. в местността „Асенова крепост“ Асеновград ведно със сграда в напълно завършен строеж и издаден Акт образец 14, ще бъде предложена на търг чрез тайно наддаване на 05.05.2017 г. Сградата е със застроена площ от 769 кв. м. предназначение – ресторант. Първоначалната тръжна цена е 471 800 лв.

Отново на 5 май ще е търгът и на друг земеделски имот в местността „Асенова крепост“ с начин на трайно ползване – за друг вид застрояване. Парцелът е от 2 087 кв. м., първоначалната цена е 29 600 лв. Огледите и на двата имота стартират на 20 април 2017 г.

Други атрактивни предложение за търг са два мезонета в апартхотел „Мурсалица“ в к. к. Пампорово, с първоначална цена на всеки от 30 000 лв. Площта на мезонетите е 40,80 кв. м. и 39,50кв. м., съответно на първо ниво около 28.60 кв. м. и на второ ниво 12.20 кв. м. Огледите ще се проведат в периода 19 – 28 април 2017 г. Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената продажна цена се внася по банков път до 28.04.2017 г.

За първите три месеца на 2017 г. в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Пловдив са проведени 122 търга с тайно и явно наддаване. Събраните суми от продажби са 895 163,26 лв., които включват приходи от продажба на недвижими имоти, движими вещи, МПС и приходи от възлагане на съсобственик.

Подобни статии

Top