ПУ запълни 75% от местата си след второто класиране

Телематика е сред най-желаните специалности ва пловдивския университет

След второ класиране броят на новите студенти в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за редовно обучение в бакалавърски и директни магистърски програми вече е 2242, а за задочно – 643. Броят съответства на 75% заети места в редовна форма и 76% – в задочна. Това съобщи зам.-ректорът проф. Тотков.

Днес, 1 август, висшето училище обявява третото си класиране. От 4 до 7 август включително кандидат-студентите ще могат да се запишат,  а след това ще продължи записването за незаетите единични места в специалностите на деветте факултета на ПУ.

Акредитираният държавен прием на ПУ „Паисий Хилендарски“ през новата академична 2014/2015 година е 3862 места в бакалавърски и директни магистърски програми. В това число не влиза приемът на нови студенти във филиалите на Пловдивския университет в Смолян и Кърджали и в Техническия колеж в Смолян, уточниха от висшето училище.

Изцяло, още на първи етап, приключи записването в направление „Психология“ – задочно обучение, а в редовна форма след второ класиране вече са заети 98% от местата. За специалността „Право” има свободни единични места единствено за задочно следване. В едни от най-желаните от кандидат-студентите направления „Администрация и управление” и „Икономика” в редовна форма, запълването е достигнало съответно 90 и 95 на сто, в задочна форма също има малък брой незаети места, защото записаните са 90% и 88%.

Във водещото направление „Информатика“ – редовно обучение, новите студенти до момента са 88 на сто от необходимия брой, а в задочно – 83%. При професионалното направление „Технически науки” една от най-новите специалности „Телематика“ е запълнила 75% от местата си. 83 на сто са заетите места в направление „История“. Трета година поред педагогическите специалности са сред най-атрактивните за кандидатите. След второ класиране за задочна форма са записани са 90% от необходимата бройка първокурсници, а за редовна – 83%.

Новият випуск на ПУ „Паисий Хилендарски” ще бъде попълнен окончателно през септември, когато традиционно се провеждат редовните изпити по „Актьорско майсторство за драматичен театър” – в три кръга на 12, 13 и 14 септември, а класирането ще бъде един ден след обявяване на резултатите.

Пловдивският университет обяви и допълнително класиране за незаети места в някои специалности. Некласираните кандидат-студенти, които желаят да участват в разпределението на тези места, трябва да подадат в Университетския информационен център декларация по образец. Кандидат-студенти от други висши училища, които желаят да участват в разпределението на незаетите места, задължително трябва да подават заявление и да представят служебно заверено уверение за положени изпити.

Подобни статии

Top